ลำดับการสักการะ


ภายในวัดพระธาตุแช่แห้งอารามหลวงนั้น ประกอบไปด้วยจุดที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองน่านเลื่อมใสกันมาอย่างช้านานอยู่ด้วยกันหลายจุด ซึ่งไม่ค่อยมีใครทราบว่าต้องอะไรก่อนหลัง ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจว่าต้องเข้าไปไหว้องค์พระธาตุก่อนเป็นอันดับแรก แต่ความจริงแล้วการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิในวัดต่าง ๆ ล้วนมีลำดับและวิธีการไหว้ที่หลักการและเหตุผลอยู่ ยกตัวอย่างเช่นในวัดพระธาตุแช่แห้งนี้ จะมีพญานาคเฝ้าประตูและดูแลปกปักรักษาวัดนี้อยู่ ตามหลักการแล้วควรไหว้พญานาคก่อนเพื่อขออนุญาตหรือขอขมาเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้ และขอพรให้ช่วยคุ้มครองรักษา รวมทั้งเรื่องของโชคลาภด้วย

ทางเราจึงขอนำเสนอจุดสักการะต่าง ๆ ภายในวัด เพื่อให้ผู้ที่มาสักการะได้รับบุญกุศลอย่างทั่วถึง รวมถึงให้ได้เล็งเห็นถึงความสวยงามของศิลปะและพระธรรมที่แฝงอยู่อีกด้วย ซึ่งลำดับในการไหว้ดังนี้