เหรียญดวงดีรับปีชง

ในปี ๒๕๖๐ นี้ ปีนักษัตรที่เป็น ปีชง 2560 ก็คือ "ปีเถาะ" หรือปีกระต่ายนั่นเอง และเนื่องจากวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ซึ่งนอกจากวัดพระธาตุแช่แห้งจะเป็นจุดสักการะขอพรจากผู้ที่เกิดปีเถาะแล้ว ทางวัดเองได้จัดทำเหรียญดวงดีรับปีชง เพื่อให้ผู้ที่เกิดปีเถาะได้เช่าบูชาไว้ติดตัวเพื่อสะเดาะเคราะห์ หลีกเคราะห์ และรับโชค

นอกจากนี้ ในตัวเหรียญยังมีเทพไท้ส่วยเอี๊ยสำหรับผู้ที่ได้รับผลไม่ดีในปีนักษัตรอื่นๆ อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมของเหรียญฯ

รายละเอียดเหรียญ..คลิก!
 


ความเชื่อเรื่อง "ปีชง"

ตามความเชื่อทางโหราศาสตร์ของจีน โดยเกี่ยวข้องกับองค์ เทพไท้ส่วยเอี๊ย หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา” ซึ่งเป็นเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี 

คำว่า “ไท้ส่วย” ยังมีความหมายถึงดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซึ่งดาวพฤหัสบดีนี้เองก็ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งหมายถึง คุณธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพย์สิน ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ของไทย ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหากดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทย หรือหากปีนักษัตรใดปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพ “ไท้ส่วย” จะทำให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผลไม่ดี หรือที่เราเรียกว่า ปีชง นั่นเอง 

สำหรับปีที่ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปีได้แก่ 

ปีชง คือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุดหรือที่เราเรียกกันว่าชงโดยตรง 
ปีคัก คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ 
ปีเฮ้ง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม 
ปีผั่ว คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ 

โดยปีชงตรงๆจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่วนปีคัก ปีเฮ้ง ปีผั่วซึ่งเรามักเรียกว่า ปีชงร่วม จะได้รับผลกระทบน้อยกว่า