วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระอารามหลวง จังหวัดน่าน


 

 • ประวัติความเป็นมา

  จากพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า ในปี พ.ศ. ๑๘๙๖ สมัยพญาการเมือง เจ้าเมืองวรนคร ได้ส่งช่างไปร่วมสร้างวัดหลวงที่สุโขทัย พระยาลือไทยจึงมอบถวายพระธาตุ ๗ พระองค์ และพระพิมพ์คำ พระพิมพ์เงินอย่างละ ๒๐ องค์ ให้แก่พญาการเมืองเป็นการตอบแทน พญาการเมืองรู้สึกปิติยินดียิ่ง ได้อัญเชิญพระบรมสารีริธาตุไปบรรจุไว้ ณ ดอยภูเพียงแช่แห้ง ก่อเ…

 • ลำดับการสักการะ

  ภายในวัดพระธาตุแช่แห้งอารามหลวงนั้น ประกอบไปด้วยจุดที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองน่านเลื่อมใสกันมาอย่างช้านานอยู่ด้วยกันหลายจุด ซึ่งไม่ค่อยมีใครทราบว่าต้องอะไรก่อนหลัง ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าใจว่าต้องเข้าไปไหว้องค์พระธาตุก่อนเป็นอันดับแรก แต่ความจริงแล้วการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิในวัดต่าง ๆ ล้วนมีลำดั…

 • เหรียญดวงดีรับปีชง

  ในปี ๒๕๖๐ นี้ ปีนักษัตรที่เป็น ปีชง 2560 ก็คือ "ปีเถาะ" หรือปีกระต่ายนั่นเอง และเนื่องจากวัดพระธาตุแช่แห้งเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ ซึ่งนอกจากวัดพระธาตุแช่แห้งจะเป็นจุดสักการะขอพรจากผู้ที่เกิดปีเถาะแล้ว ทางวัดเองได้จัดทำเหรียญดวงดีรับปีชง เพื่อให้ผู้ที่เกิดปีเถาะได้เช่าบูชาไว้ติดตัวเพื่อสะเดาะเคราะห์ หลีกเคราะห์ และรับโชค…

ข่าวสาร

 • เจ้าอาวาส

  พระชยานันทมุนี

  พระชยานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน

  ประวัติ
 1. เจ้าอาวาส