ข่าวทั่วไป

ขอเชิญพุทธศาสนิกาชนทุกท่าน ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก วาระสอง “เหรียญดวงดี รับปีช…

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ได้จัดทำพิธีพุทธภิกเษก เหรียญดวงดี รับปีชง ซึ่งองค์พระธาต…

นางสาวไทยและคณะร่วมเข้าเยี่ยมชมวัดพระธาตุแช่แห้งพร้อมถ่ายVTRร่วมกับทางวัด

เมื่อวันที่ 21 พฤษจิกายน พ.ศ.2559 นางสาวไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมสักการะพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุ…

วัดพระธาตุแช่แห้ง ขอเชิญพุทธศาสนิกาชนร่วมถวายภัตตราหารและน้ำปานะ

ทางวัดพระธาตุแช่แห้งขอเชิญพุทธศาสนิกาชนเข้าร่วมถวายภัตตราหาร และ น้ำปานะ แด่พระเถรานุเถระคณะสงฆ์เหนื…