news_menu

วัดพระธาตุแช่แห้ง ขอเชิญพุทธศาสนิกาชนร่วมถวายภัตตราหารและน้ำปานะ

ทางวัดพระธาตุแช่แห้งขอเชิญพุทธศาสนิกาชนเข้าร่วมถวายภัตตราหาร และ น้ำปานะ แด่พระเถรานุเถระคณะสงฆ์เหนือ ในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐น. ณ ศาลาหลวงพุทธมลฑลจังหวัดน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง