วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเก่าแก่เมืองน่าน อายุเกือบ 600 ปี

วัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดน่าน ก่อตั้งขึ้นในปี 1354-1358 โดยเจ้าพระยากาญจน์ เจ้าเมืองผู้มีอำนาจที่สุดของเมืองนานในขนาดนั้น ขณะที่เมืองหลวงของอาณาจักรตั้งอยู่ที่ปัว เรียกได้ว่าเป็นวันใจกลางเมืองนานในอดีตก็ได้ ไม่กี่ปีต่อมาเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรไปที่น่าน ตัววัดเองก็ถูกย้ายไปยังที่ตั้งใหม่เช่นเดียวกันเริ่มย้ายในช่วง พ. ศ. 1368 โดยเจ้าเมืองผากอง

จุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดของวัดพระธาตุแช่แห้งคือมณฑปซึ่งอยู่ภายในกำแพงวัดด้านในซึ่งเป็นที่ตั้งของเจดีย์ (สร้างใหม่ในปี พ.ศ. 1454) และวิหาร หลังคาของมณฑปค่อนข้างคล้ายกับวิหารอุโบสถที่วัดภูมินทร์ทางตอนกลางของเมืองน่านแม้ว่ารูปทรงหรือการออกแบบจะเป็นแบบฝีมือชาวบ้านซะมากกว่า

วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นวัดเก่าแก่และสง่างาม ซึ่งเป็นวัดพระธาตุประจำปีเถาะตามความเชื่อของคนชาวล้านนา ซึ่งแต่ละปีก็จะมีที่สักการะแตกต่างกันออกไป นมัสการพระธาตุจะถูกจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงเดือนเมษายนหรือเดือนมีนาคมแต่เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้งดจัดงานประจำปีลงไป แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าไปสักการะเหมือนเดิมทุกปี เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง

คนไทยนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับการกราบไหว้บูชามาอย่างยาวนาน ซึ่งการไหว้พระธาตุพระจำปีเกิดของชาวล้านนาสำหรับคนที่เกิดปีเถาะนั้นจะอยู่ที่จังหวัดน่าน โดยเป็นวัดพระธาตุแช่แห้ง วัดเก่าแก่ซึ่งมีอายุมากกว่า 600 ปีตามที่สันนิฐานกันเอาไว้ สำหรับคนที่เกิดปีเถาะหลายคนนั้นก็มีความหวังที่จะเข้าไปสักการะ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพระธาตุแช่แห้งสักครั้งเพื่อเสริมบุญบารมีให้กับตัวเอง

ความหมายของคำว่าแช่แห้ง

ถ้าเราลองมานังตีความหมายของมันแต่ละคำก็จะออกมาดูแปลกนิดหน่อย เพราะคำว่า แช่ ก็น่าจะหมายถึง ของที่เปียก ส่วนคำว่าแห้งนั้นหมายถึงของที่ไม่เปียก แล้วพอนำทั้งสองคำมาร่วมกันชื่อมันก็ออกจะดูแปลกไปสักหน่อย แต่ความจริงแล้วคำว่า “แช่แห้ง” เป็นคำที่นักปราชญ์ยกย่องให้เป็นมงคลนามยิ่ง “แช่” มีความหมายว่า การดิ่งจมลงในทะเลแห่ง วัฏสงสาร “แห้ง” หมายถึง การหยุดนิ่งและสิ้นสุดแห่งอาสวกิเลส,เกลศทั้งปวง เมื่อนำมาร่วมกันก็จะแปลความหมายออกมาได้ดังนี้ ยอดคนหรือมหาบุรุษ ที่จะทำตัวให้แห้งต่อแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปียกปอนของอวิชชา แห่งสรรพกิเลส,เกลศตัณหาต่างๆ ต้องเจอทางที่ความมืดบอด ที่เยอะมากมายกว่าสายน้ำและมหาสมุทรทั้งหลายในโลกรวมกัน เปรียบได้ว่าต่อให้มนุษย์นั้นสามารถมีความสุขท่ามกลางทะเลแห่งความทุกข์ยาก ซึ่งหมายถึง มหาวัฏสงสารได้อย่างไร ดังนั้น“แช่แห้ง” จึงหมายถึง “การดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง”

ที่มารูป> https://www.chinsangtrip.com/location_detail.php?lcid=13