กราบพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปีเกิด (ปีเถาะ) วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้งที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่านทางล้านนาได้อย่างสวยงามลงตัว ฝีมือประณีตทุกขั้นตอน ลวดลายที่สวยงามแบบล้านนาทำให้นักท่องเที่ยวต้องเข้าไปเยือนสถานที่นี้ให้ได้สักครั้ง

พระธาตุแช่แห้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนจังหวัดน่าน และเป็นพระธาตุที่สำคัญอย่างมากสำหรับคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) แน่นอนว่าทั้ง 12 ปีนักษัตรมีสถานที่การสักการะที่แตกต่างกันออกไป บ้างที่ต้องข้ามประเทศเพื่อไปสักการะก็มี แต่สำหรับคนที่เกิดปีเถาะนั้น พระธาตุแช่แห้ง สถานที่สวยงามด้วยศิลปะล้านนาของไทยแห่งนี้ คือจุดมุ่งหมายที่ต้องเข้ามาสักการะให้ได้อย่างน้อยสักครั้งในชีวิต

พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ของคนที่เกิดปีเถาะ (ปีนักษัตรกระต่าย) ปกติจะมีงานเทศกาลนมัสการเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ – 15ค่ำ เดือน 4 (เดือน 6 เหนือ) จะอยู่ในราวๆ เดือนมีนาคม ส่วนใครที่อยากมาสักการะก็สามารถเข้ามาได้ตลอดทั้งปี แต่เนื่องจากปีนี้มีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคอย่าง Covid-19 จึงทำให้ต้องเรื่องงานพิธีประจำออกไป ส่วนใครที่จะเข้ามาสักการะในช่วงนี้ควรสวมเมสเพื่อความปลอดภัย เว้นระยะห่างตามที่กำหนด ที่สำคัญแล้วพยายามล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆ เมื่อไปสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนเยอะหรือแออัด

นอกจากวัดพระธาตุแช่แห้งแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลายสถานที่ให้เราได้ไปสัมผัสความเป็นเมืองน่านอยู่ไม่ว่าจะเป็น วัดพระธาตุเขาน้อย ที่มีองค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย ทำให้เราสามารถมองวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของตัวเมืองน่านได้อย่างเต็มตา ตัวขององค์พระพุทธรูปปางประทานพร บริเวณบนฐานดอกบัวมีความสูงถึง 9 เมตร ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือบนยอดพระเกศาทำจากทองคำทั้งหมด โดยมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 27 บาท

วัดภูมินทร์ ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของจังหวัดนาน ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด หากไม่ได้แวะแสดงว่ามาไม่ถึงน่านอย่างแน่นอน ที่นี่มีภาพวาดฝ่าผนัง กระซิบรักบันลือโลก ของปู่ม่าน ย่าม่านอยู่ เอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างของเมืองน่าน เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย บันไดนาคทั้งสี่ทิศของวัดภูมินทร์ข้างในประดิษฐานพระประธานจตุรพักตร์ 4 ด้าน เท่ากับว่าพระพักตร์ของพระพุทธรูปจะอยู่ทุกด้านไม่ว่าเราจะขึ้นบันไดทางไหนก็ตาม อีกหนึ่งสถานที่ของเมืองน่าน ที่แนะนำให้นักท่องเที่ยว ต้องแวะเข้าไปดูความสวยงามของภาพวาดให้ได้สักครั้ง