วัดพระธาตุแช่แห้ง ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของเมืองน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้งเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเนินดินด้านตะวันออกของแม่น้ำน่านใจกลางเมืองน่าน เดิมหลังจากย้ายมาจากเมืองปัว วัดพระบรมธาตุแช่แห้งสร้างขึ้นในการปกครองของเจ้าพระยาก้านตอง เจ้าศักดินาเมืองน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี  (ถูกสร้างขึ้นมาระหว่างปี พ.ศ. 1326 – 1359) เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 7 องค์พระพิมพ์เงินและทองถวายโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทเนื่องในโอกาสที่เจ้า พระยาก้านเมืองช่วยสร้างวัดหลวงอภัย (วัดป่ามะม่วงจังหวัดสุโขทัยในปัจจุบัน) เมื่อปีพ. ศ. 1354

มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของพระธาตุแช่แห้งสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ของพระธาตุหริภุญชัย ชุบด้วยทองช่างโกหรือทองดอกบวบซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองเหลืองและทองแดง บันไดทางขึ้นสู่พระธาตุเป็นรูปนาคส่วนหน้าบันเหนือประตูทางเข้าวิหารเป็นภาพปูนปั้นนูนเป็นรูปนาคที่พันกันซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมเมืองน่าน

วิหารหลวงถูกสร้างรากฐานไว้ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุ ภายในแบ่งออกมาเป็น 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง เมื่อลอดออกไปทางด้านหน้าก็จะเจออีก 2 ห้องและ ด้านหลัง 1 ห้องไล่เรียงมาอย่างมะระเบียบ ภายในวิหารหลวงมีพระพุทธรูปองค์ที่สวยงามอย่างพระเจ้าล้านทองซึ่งนับเป็นองค์พระประธาน พุทธลักษณะปาง มารศรีวิชัยศิลปะล้านนา ประทับนั่งบนฐาน ซึ่งได้ขนาดนามเป็นถึงพระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมืองมาอย่างยาวนาน ตามจริงแล้วพระพุทธรูปประทับยืนนั้นมีอยู่ทั้งหมด 2 องค์ องค์จริงองค์แรกอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ จ.น่าน ส่วนองค์ที่ 2 นั้นมีเหตุการณ์โจรกรรมซึ่งปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถตามคืนมาได้ องค์ที่เราเห็นทั้งสองในปัจจุบันนี้ถูกจำลองจาก องค์จริง เนื่องจากระยะเวลาที่อยู่มากอย่างยาวนาน ทุกอย่างก็จะเสื่อมสหลายไปตามกาลเวลา จึงได้ทำองค์หล่อเททองเมื่อขึ้นมาใหม่ในปี 2550 เพื่อแทนที่องค์เดิม

พระบรมธาตุแช่แห้งหมายถึงปีเถาะ ซึ่งเป็นที่สักการะของผู้ที่เกิดในปีนี้ ชาวล้านนาเชื่อว่าการเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดหรือ“ ชูธาตุ” จะได้ผลดี เหมาะสำหรับการมาแก้ปีชง เพิ่มพูนบาระมีให้กับตัวเอง นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวัดได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโควิด-19 โปรดสวมหน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอร์เพื่อความปลอดภัยของตัวและ และผู้อื่น อย่าลืมเรื่องของการเว้นระยะห่างด้วย

การเดินทาง: วัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่ในต. เมืองต. กิ่งอ. ภูเพียง จากใจกลางอำเภอเมืองข้ามสะพานแม่น้ำน่านไปตามเส้นทางน่าน – แม่จริมหรือทางหลวงหมายเลข 1168 อีก 3 กิโลเมตร ติดต่อวัดได้ที่โทร. 0 5475 1846.

วันทำการ:ทุกวัน เวลาเปิดบริการ: 06.00 – 18.00 น

ที่มารูป https://www.orientalarchitecture.com/sid/630/thailand/nan/wat-phra-that-chae-haeng