วัดภูมินทร์ สถานที่สำคัญไม่แพ้พระธาตุแช่แห้ง มาน่านแล้วต้องห้ามพลาด

เชื่อว่าหลายคนนั้นที่เกิดปีเถาะนั้นมีแนวโน้มที่จะไปสักการบูชาพระธาตุแช่แห้งอย่างแน่นอน เนื่องจากเป็นพระธาตุประจำเดือนเกิดของปีเถาะ ที่สำคัญไปกว่านั้นตัววัดยังมีอายุยาวนานมากถึง 600 ปี และเป็นที่นับถือของชาวเมืองน่าน ในเมื่อมาเที่ยวทั้งที่จะแวะอยู่ที่เดียวก็ดูจะไม่คุ้ม วัดที่เราอยากให้ไปเที่ยวต่อหลังจากที่ได้เข้าไปสักการะพระธาตุแล้วก็คงไม่พ้นวัดภูมินทร์ ความสวยงามแปลกใหม่ที่ไม่เหมือนกับวัดไหนในประเทศไทยที่คุณต้องไปดูด้วยตาของตัวเอง

วัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2139 เป็นวัดที่ขึ้นชื่ออีกหนึ่งแห่งของทางจังหวัดนานและมีประวัติที่ยาวนานไม่แพ้กัน สิ่งที่ทำให้วัดได้รับความนิยมคงจะไม่พ้นเรื่องของลักษณะโบสถ์และวิหารถูกสร้างเป็นอาคารเดียวกัน ชื่อเดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ซึ่งเป็นพระนามของเจ้าเจตบุตรฯ ผู้สร้างวัดนั้นเอง แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะชื่ออ่านออกเสียงหรือยังไง

รู้หรือไม่ว่าภาพของวัดภูมินทร์ นั้นเคยถูกตีพิมพ์ในธนบัตรไทยรุ่นที่ 2 ราคา 1 บาท โดยเป็นรูปของอุโบสถจตุรมุข เนื่องจากมีความสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใคร แถมยังมีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นในไทยอย่างมาก โครงสร้างของตัววัดทุกวันนี้ก็ยังไม่มีวัดไหนสร้างตาม เรียกได้ว่าเป็นเพียงวัดเดียวในประเทศไทยที่ออกแบบโครงสร้างลักษณะนี้ก็ได้ ใครที่มาเที่ยวน่าอย่าลืมแวะเข้ามาชมความสวยงามของที่นี่กันนะ

ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ ซึ่งแต่ละพระองค์จะหันหน้าออกไปตามประตูทั้งสี่ทิศของตัววัด พระปฤษฏางค์ ชนกันประทับนั่งบนฐานชุกชี ปางมารวิชัย นักโบราณคดีที่ได้เข้ามาสำรวจและบอกเหตุผลความเป็นไปได้ในการออกแบบวัดว่านี่คือวิธีการแสดงถึงพระพุทธเจ้าองค์ต่าง ๆ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า และพระโคตมพุทธเจ้า แต่บางกลุ่มนั้นก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น สร้างขึ้นเลียนแบบลักษณะของพระพรหมสี่พักตร์ เพื่อเป็นการเชิดชู คือเจ้าเจตบุตรฯ ผู้ที่สร้างวัดหลังนี้ขึ้นมา กลุ่มสุดท้ายสันนิษฐานว่านี่คือการสื่อถึงพรหมวิหาร 4 เนื่องจากเป็นวัดที่มีอายุยาวนาน ก็ต้องมีการบูระเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติ

วัดภูมินทร์ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชในช่วงปี พ.ศ.2410 กินระยะเวลาในการบูรณะนานถึง 7 ปี สิ่งที่สำคัญอยู่ที่จุดนี้ มีการสันนิษฐานว่าในการบูรณะครั้งนี้ เจ้าอนันตวรฤทธิเดช ได้รับสั่งให้เพิ่มภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถจตุรมุข ในปัจจุบันภาพวาดฝ่าผนังได้กลายมาเป็นที่รู้จักของทั่วประเทศไทย ที่เรารู้จักกันในชื่อว่า กระซิบรักบันลือโลกของ ปู่ม่านย่าม่าน นั้นเอง

วัดภูมินทร์ ตำนานกระซิบรักก้องโลก จังหวัดน่าน