ติดต่อวัด

ที่อยู่:
บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 5500

โทรศัพท์:
054 751 846

เว็บไซต์:

www.phrathatchaehaeng.org
ชื่อ-นามสกุล
อีเมล
หัวข้อ
เบอร์โทรศัพท์
รายละเอียด