วัดพระธาตุแช่แห้ง วิหารสไตล์ล้านนาไทยลื้อ

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของเมือง ที่ตั้งของวัดตั้งอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ ทางตะวันออกของเมืองข้ามแม่น้ำน่านจากที่มุมมองที่ดีของเมืองน่านและหุบเขาล้อมรอบและวิวฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน วัดนี้มีชื่อมาจากพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นเจดีย์ปิดทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

วัดพระธาตุแช่แห้งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1355 โครงสร้างของพระวิหารแสดงการผสมผสานของสถาปัตยกรรมหลายรูปแบบ ได้แก่ ล้านนาซึ่งเป็นของคนไทยทางภาคเหนือและไทยลื้อ ออกแบบผสมผสานความเป็นไทยได้อย่างลงตัว

วิหารหลวงสไตล์ไทยลือ

วัดพระธาตุแช่แห้ง ได้ชื่อว่าเป็นวิหารหลวงที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ไทยลืมผสานกับความเป็นล้านนา ทางเข้าวิหารมีสิงโตขาวตัวใหญ่สองตัวเฝ้าอยู่ เหนือประตูทางเข้าหลักเป็นปูนปั้นรูปพญานาคที่สานกัน ผนังฉาบปูนมีหน้าต่างบานเล็ก วิหารมีสามหลังคาฉัตร กับชายคาแกะสลักไม้หลังคาปลายประดับด้วยช่อฟ้า เสาสีขาวสองแถวภายในวิหารรองรับหลังคา พระพุทธรูปแบบสุโขทัยองค์ใหญ่ไว้ภายในวิหาร เพื่อเป็นพระประธานของวิหาร

ราวบันไดนาค

ทางเดินกว้างขนาบข้างด้วยราวบันไดนาคยาวนำไปสู่บริเวณวัด  ปลายด้านล่างของราวบันไดมีหัวพญานาคขนาดใหญ่สูง 4 เมตรลำตัวของพญานาคทอดตัวยาวจนถึงบริเวณวัด  ด้านนอกของเนินดินมีกำแพงล้อมรอบรูปสี่เหลี่ยมปิดกันวัดกับภายนอกไว้อยู่ แต่เราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ เนื่องจากมีประตูทางเข้า เมื่อเข้าไปจะพบกับลานกว้างขนาดใหญ่ที่ภายในนั้นมีหอศิลป์แบบเปิด มีเจดีย์ วิหารและมณฑปที่สวยงามน่าดึงดูดสายตา

เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง

โครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุดของวัดคือเจดีย์ปิดทองซึ่งสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 1355 เจดีย์เรียวสูง 55 เมตร ชื่อพระธาตุแช่แห้งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกับพระพิมพ์เงินและทอง เจดีย์ทรงก้นหอยที่สร้างใหม่เมื่อ พ.ศ. 1454 ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม

ถัดจากเจดีย์คือมณฑปของวิหารซึ่งเป็นโครงสร้างแบบเปิดหลังคามุงด้วยไม้หลายชั้น สีแดงขนาดใหญ่ประดับด้วยลวดลายสีทอง ภายในมณฑปมีพระพุทธรูปหลายองค์ประทับบนแท่นหลากสี

การเดินทางไปวัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองน่านห่างจากถนนหมายเลข 1168 ไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตรจากตัวเมืองน่านไปทางทิศตะวันออก จากตัวเมืองน่านใช้ถนนมหาวงษ์ไปทางตะวันออกข้ามสะพานข้ามแม่น้ำน่านไปตามถนนหมายเลข 1168 จากตัวเมืองน่านไปทางทิศตะวันออก วัดอยู่ห่างจากแม่น้ำน่านประมาณ 2 กิโลเมตร วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเดินทางโดยรถสองแถว

เวลาทำการ

วัดพระธาตุแช่แห้งเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 18.00 น.

 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ทางเข้าฟรี

เอารูปมาจาก https://www.orientalarchitecture.com/sid/630/thailand/nan/wat-phra-that-chae-haeng