พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ใกล้พระธาตุแช่แห้ง มาแล้วไม่ควรพลาด

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่า เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดน่าน อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุแช่แห้งที่ผู้คนชอบเข้าไปสักการะเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่านนั้นเอง ตัววัดมีความสวยงามตามแบบสไตล์ล้านนาไทยแท้ หาชมได้ยากมากแล้วในปัจจุบันใครที่ได้มีโอกาสผ่านมาจังหวัดน่านก็อย่าลืมแวะชมความสวยงามของตัววัดกันนะ นอกจากวัดที่สวยงาม ก็ยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่ผู้คนมักเข้ามาเยี่ยมเยือนหลังจากที่สักการะพระธาตุ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ภายในคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน (หอคำ) ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2446 เมื่อก่อนนั้นเป็นที่ประทับของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าเมืองของน่านในตอนนั้น เมื่อผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงพิราลัย ทางฝั่งเจ้านายบุตรหลานก็ได้ยกหอคำหลังนี้พร้อมที่ดินให้กับทางรัฐบาลได้ทำประโยชน์ต่อไป ทำให้ที่นี่ได้กลายมาเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดน่าน เมื่อเวลาผ่านมาจนถึงช่วงปี พ.ศ. 2517 ทางกรมศิลปากรได้ขอรับมอบอาคารหลังนี้ไว้เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เนื่องจากทางฝั่งกระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงปี พ.ศ. 2528 ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 2 ปีให้หลัง ในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2530 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อเข้ามาแล้วสิ่งที่ห้ามพลาดและต้องเข้ามาดูให้ได้เลยก็คือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดน่าน ถึงจะเรียกว่างาช้างดำแต่ความจริงแล้ว สีออกน้ำตาลเข้มไม่ดำสนิท ซึ่งน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 18 กิโลกรัม ชาวจังหวัดน่านให้ความสำคัญกับงาช้าง อย่างมาก โดยเฉพาะงาช้างดำผู้คนต่างมองว่านี้คือวัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของจังหวัด

นอกจากงาช้างดำที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นน่านแล้ว ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ก็ยังมีโบราณวัตถุที่สำคัญอย่างอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น หีบพระธรรมไม้แกะสลัก ฝีมือช่างสกุลน่าน,สมุดข่อยอาณาจักรหลักคำกฎหมายเมืองน่าน,ครุฑยุคนาค ฝีมือช่างล้านนา,ศิลาจารึกหลักที่ 64 อักษรสุโขทัย,ศิลาจารึกหลักที่ 74 อักษรธรรมล้านนา กล่าวถึงพญาพลเทพกุรไชย เจ้าเมืองน่าน ซึ่งสิ่งของแต่ละอย่างนั้นถูกเก็บไว้เป็นอย่างดีในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

เปิดทำการ : วันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดทำการวันจันทร์และอังคาร

มีค่าธรรมเนียม : คนไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป นักเรียนในเครื่องแบบ นักบวชทุกศาสนา เข้าฟรีไม่เสียค่าธรรมเนียม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน : ตั้งอยู่ที่ ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

http://nantourism.go.th/travel-detail.php?id=86